Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na zasedání kontrolního výboru 12.6.2019

P O Z V Á N K A

na
7. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 15, které se bude konat
ve středu dne

12. Června 2019 v 17,30 hod.

v zasedací místnosti č. 706, 7. patro na ÚMČ Praha 15

 

P R O G R A M

7. zasedání kontrolního výboru dne 12. 6. 2019

 

 

  1. Schválení zápisu z KV 15. 5. 2019.
  2. Schválení programu zasedání.
  3. Kontrola plnění usnesení RMČ (15.5,17.5,29.5).
  4. Schválení dokumentu „ Zpráva o činnosti KV“.
  5. Stanovení termínu jednání KV na příští pololetí
  6. Různé

 

 

                                                                                                                        Milan Ducko

                                                                                                             Předseda kontrolního výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor kontrolní