Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na zasedání kontrolního výboru 21.11.2018

P O Z V Á N K A
na
1. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 15, které se bude konat ve středu dne


21. Listopadu 2018 v 17,30 hod.

v zasedací místnosti č. 706, 7. patro na ÚMČ Praha 15

 

P R O G R A M
 


1.    Schválení programu zasedání
2.    Vzájemné představení členů kontrolního výboru
3.    Jednací řád
4.    Kontrola plnění usnesení ZMČ ze dne 31. 10. 2018
5.    Kontrola plnění usnesení RMČ ze dne 7. 11. 2018
6.    Různé

 

 

 

                                                                                                                       Milan Ducko
                                                                                                             předseda kontrolního výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor kontrolní