Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na zasedání kontrolního výboru 6.2.2019

P O Z V Á N K A
na
3. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 15, které se bude konat ve středu dne


6. Února 2019 v 17,30 hod.

v zasedací místnosti č. 706, 7. patro na ÚMČ Praha 15


P R O G R A M

 

  1. Schválení zápisu z KV 9. 1. 2019
  2. Schválení programu zasedání
  3. Kontrola obdržených dokumentů k těmto usnesením rady:
    R-16-Příprava akcí pořádaných Městskou částí Praha 15, R-60- Stavební úpravy vnitřních prostor CSOP Parmská 390– Dodatek č. 1, R-67- Výstavba hokejbalového hřiště – Dodatek č. 1, R-68-Smlouva o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MC15, R-72- Odebrání vodoměru a zrušení odběrného místa Mračnická 1054/KOSIK, R-73- MŠ Libkovská – nástavba,  Dodatek č. 2, R-77- Jednorázové finanční dotace na rok 2018, R-81- Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služby iDOL (iDES On Line), R-83- Vyjádření k územnímu řízení na akci nazvanou „Novostavba bytového domu Milánská“
  4. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 15 (9. 1., 23. 1. 2019)
  5. Kontrola usnesení 3. zastupitelstva MČ Prahy 15 (30. 1. 2019)

 

 


                                                                                                                                                                                                Milan Ducko
                                                                                                                                                                                      předseda kontrolního výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor kontrolní