Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na zasedání kontrolního výboru 9.1.2019

P O Z V Á N K A
na
2. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 15, které se bude konat ve středu dne


9. Ledna 2019 v 17,30 hod.

v zasedací místnosti č. 706, 7. patro na ÚMČ Praha 15


P R O G R A M
 

1.    Schválení zápisu z KV 21. 11. 2018
2.    Schválení programu zasedání
3.    Zápisy z jednání výboru a kontrola plnění úkolů
4.    Zveřejňování kompletních materiálů projednaných radou MČ
5.    Smlouva mezi MČ Praha 15 a Horolezeckým klubem
6.    Nákup nových vozů
7.    Kontrola plnění usnesení RMČ (21.11,3.12,5.12,12.12.)
8.    Kontrola usnesení 2. zastupitelstva MČ Prahy 15 (19. 12. 2018)
9.    Různé

 

 

                                                                                                                                                                                                                           Milan Ducko
                                                                                                                                                                                                                   předseda kontrolního výboru

 

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor kontrolní