Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na zasedání kontrolního výboru 9.10.2019

P O Z V Á N K A
na
8. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 15, které se bude konat ve středu dne


9. Října 2019 v 17,30 hod.

v zasedací místnosti č. 201, 2. patro na ÚMČ Praha 15

 

P R O G R A M
8. zasedání kontrolního výboru dne 9. 10. 2019

 

1.    Schválení zápisu z KV 11. 9. 2019
2.    Schválení programu zasedání
3.    Prodiskutování obdržených materiálů
4.    Kontrola plnění usnesení RMČ
       (11.9,25.9.)
5.    Kontrola plnění usnesení ZMČ (18.9.)
6.    Různé

 

 

                                                                                                                       Milan Ducko
                                                                                                              předseda kontrolního výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor kontrolní