Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 2. zasedání Výboru pro školství, vzdělávání a kulturu

Dovoluji si vás pozvat na jednání, které se uskuteční dne 16. 1. 2019 od 16,00 h.
na odboru školství ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15, 5. patro, číslo dveří 520

 

Program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. MAP – závěrečná zpráva
3. Výroční zpráva MŠ, ZŠ za školní rok 2017/2018
4. Informace k zápisu do MŠ
5. Sportovní liga ZŠ
6. Informace z oblasti kultury
7. Různé, diskuze


Mgr. Lenka Klasnová
předsedkyně Výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor pro školství, vzdělávání a kulturu