Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 30. zasedání Výboru pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu

Dovoluji si vás pozvat na jednání, které se uskuteční dne 10. 9. 2018 od 16.00 hodin

v zařízení Hostivar 2, Hornoměcholupská 750/115, Praha 15

 

Program jednání:

1. Schválení programu jednání.

2. Letní provoz v MŠ.

3. Zahájení školního roku 2018/2019.

4. Informace z oblasti kultury.

5. Různé, diskuze.

 

 

PhDr. Marcela Štiková

předsedkyně Výboru pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor pro školství, vzdělávání a kulturu