Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 8. zasedání Výboru pro školství, vzdělávání a kulturu

Dovoluji si vás pozvat na jednání, které se uskuteční dne 16. 9. 2019 od 16:00 hod.
na odboru školství ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15, 5. patro, číslo dveří 520


Program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Prázdninový provoz v MŠ
3. Výsledek konkurzního řízení – MŠ Trhanovské náměstí
4. Sportovní liga ZŠ - školní rok 2019/2020  
5. Informace z oblasti kultury
6. Různé, diskuze

 

Mgr. Lenka Klasnová
předsedkyně výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor pro školství, vzdělávání a kulturu