Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu ze dne 5.12.2018

Přítomni:  Mgr. L. Klasnová,  L. Prinzová, RNDr. P. Petrovič CSc., Ing. K. Táflová, Ing. P. Šumbera
Omluveni:
Hosté:        Mgr. J. Kolářová, L. Jechová, MUDr. Ing. R. Běla, J. Prajzler

Program:
1. Schválení programu jednání
Předsedkyně výboru seznámila členy s navrženým programem jednání.
Hlasování  U1  ano: 4
U1- 1/2018
Výbor schválil program jednání.

2. Představení členů výborů – doplnění kontaktů
Členové výboru se vzájemně představili a byly doplněny telefonické kontakty.

3. Jednací řád výboru
Jednací řád v současné době není k dispozici. Bude jednotný pro všechny výbory ZMČ a toho času je zpracováván právničkou úřadu. Jakmile bude fyzicky k dispozici, bude elektronicky zaslán všem členům výboru.

4. Termíny jednání výboru na 1. pololetí 2019
Výbor pro školství, vzdělávání a kulturu se bude scházet v 1. pololetí 2019 na OŠKZ ÚMČ Praha 15, 5. patro, č. dveří 520 vždy od 16:00 hodin v těchto termínech:
16.1., 20.2., 20.3., 14.4., 15.5., 19.6.

5. Školské rady v ZŠ
Místostarostka Mgr. J. Kolářová seznámila členy výboru s aktuálním složením školských rad při ZŠ pro funkční období 1.1.2018 – 1.1.2021. Složení školských rad je zveřejněno na webových stránkách jednotlivých ZŠ.

6. Různé, diskuze
Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc. – požádal místostarostku pro oblast školství o informaci k současnému stavu MAP (Místní akční plán ve vzdělávání) pro správní obvod Prahy 15.
Mgr. J. Kolářová – informovala členy výboru o plánovaných kulturních akcích do konce kalendářního roku 2018.
9.12. – Advent – hřiště při ulici Chudenická, Hostivař – 16:00 – 18:00 hodin
16.12. – Advent – kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Domkářská, Hostivař – 16:00 – 18:00 hodin

Příští jednání výboru bude 16. 1. 2019.


zapsala:  MUDr. Lenka Venzarová

 

ověřila:  Mgr. Lenka Klasnová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor pro školství, vzdělávání a kulturu

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 454,68kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno