Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Poradní sbor seniorů
Výboru zdravotnictví, sociální péče, rodiny a péče o seniory
 předseda:  Oldřich Slavata
 členové:  Marcela Šímová
   Václav Toman
   Jan Smečenský
   Jana Topolová
   MVDr. Jiří Kuna
   MUDr. Jan Novák
   Mgr. Jindra Voříšková
   Vladimír Hradecký
 tajemník:  Barbora Kvardová
 tel.: 281 003 110
 email: Barbora.Kvardova@praha15.cz