Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 24. zasedání Výboru pro sociální oblast a zdravotnictví

Dovoluji si Vás pozvat na jednání, které se uskuteční dne 17.09.2018 od 16.30 hodin v zasedací místnosti v 7. patře, ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15
   

Program jednání:

   1.    Schválení programu jednání
   2.    Vyhodnocení ankety týkající se balíčků pro seniory
   3.    Uzavření společné práce a vzájemné poděkování
   4.    Různé

 

 

PaedDr. Jana Vachulová

předsedkyně Výboru pro  sociální oblast a zdravotnictví

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory