Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 3. zasedání Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory konaného dne 25.2.2019

Přítomni: Pešek Pavel, Fischer Michal, PaedDr. Vachulová Jana, Ing. Táflová Kateřina,

(celkem přítomno 4 z 5 členů, Výbor byl usnášeníschopný).

Host: MUDr. Jana Trková, Mgr. Klára Krybusová, Ing. Radka Daníčková

1. Schválení programu Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory ZMČ Praha 15

Předseda Výboru předložil členům Výboru ke schválení program jednání.

Hlasování:  U1 ano: 4
U1-2/2019

Výbor schválil program jednání.

2. Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 pro sociální oblast

Místopředseda Výboru informoval členy o pravidlech pro poskytnutí dotace MČ P15 pro sociální oblast.
Předseda Výboru s PaedDr. Vachulovou domluvil zjednodušení pravidel u žádostí.

3. Poradní sbor seniorů

Předseda Výboru informoval členy o zřízení Poradního sboru pro seniory. Dle sdělení naváže na Komisi pro seniory. Poradní sbor pro seniory bude rozšířen v programu a bude se scházet každý měsíc.
Místopředseda Výboru sdělil, že tímto postupem se senioři zapojí do záležitostí na MČ P15.
PaedDr. Vachulová sdělila, že prostřednictvím Poradního sboru pro seniory bude možné členy směrovat na vyhovující témata.

Předseda Výboru předložil členům Výboru ke schválení zřízení Poradního sboru pro seniory

Hlasování:  U2 ano: 3
U2-2/2019

Výbor schválil zřízení Poradního sboru pro seniory

4. Stromy života

Místopředseda Výboru informoval členy o projektu pro občany P15 „Zasazení nového stromu za narozené dítě“. Informace a možnost realizace projektu bude podána při prvním vítání občánků dne 12. 3. 2019. Působiště stanovil ÚMČ P15 – odbor životního prostředí.

5. Dětská skupina v rámci MČ Praha 15

Předseda Výboru představil členům nový projekt pro zaměstnance ÚMČ P15. Sdělil, že se jedná o plán zřízení dětské skupiny pro děti zaměstnanců ÚMČ P15.

Místopředseda Výboru informoval členy o plánu tohoto nového projektu.

6. Různé

Ing. Kateřina Táflová informovala členy o projektu „Červené obálky pro seniory“. Seniorská obálka je projekt, který se pozvolna rozjíždí v Jihočeském kraji. Jedná se o obálku výrazné reflexní červené barvy. Obálka obsahuje tiskopis určený lidem staršího věku, především pak těm, kteří žijí osamoceně, nebo hůře komunikují či se již plně neorientují v reálném čase. Seniorská obálka má za cíl pomoci v tísni, v ohrožení zdraví, či života. Může pomoci především záchranářům a policistům, kteří zasahují u seniora, který není schopný sdělit potřebné údaje.

Ing. Kateřina Táflová informovala členy o projektu „Filmové odpoledne“.

Místopředseda Výboru sdělil, že projekt „Filmové odpoledne“ lze zrealizovat v DPS.
Místopředseda Výboru informoval členy o nové obvodní lékařce v DPS. Další ordinace bude zřízena v Milánské ulici.

Místopředseda Výboru informoval členy o plánu zrealizovat „Den Zdraví“ na MČ P15. Dále, že bude vhodné plán propojit s návštěvou žáků ze základních škol.

Tento den je určen všem, kteří chtějí žít zdravěji. Den zdraví je také tradiční setkání těch, kteří potřebují celož¬ivotní kontrolu a každý rok si ověřují, jak jsou na tom s tělesnou kondicí a základními ukazateli, jako je glykémie apod.

Předseda Výboru sdělil, že žáci ze základních škol budou moci více nahlédnout na život např.  nevidomých občanů a zdravotně znevýhodněných.

 

Zasedání Výboru bylo ukončeno v 18:00 hodin.


Jmenovitá hlasování k jednotlivým usnesením jsou v tabulce, která je přílohou zápisu.


Zapsala: Ing. Pavlína Hypšová


Ověřil: Pavel Pešek

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 594,54kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 9,75kB

formát XLSX

Soubor ke stažení Nové okno