Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 6. zasedání Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory konaného dne 12.6.2019

Přítomni: Pešek Pavel, Fischer Michal, PaedDr. Vachulová Jana, Ing. Táflová Kateřina,

Omluven: Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc

(celkem přítomno 4 z 5 členů, Výbor byl usnášeníschopný).

Hosté: Bc. Jitka Kolářová


1. Den zdraví Prahy 15.
Výbor navštívil Den zdraví Praha 15, kde byla prezentována celá řada přednášek, prezentace sociálních služeb, workshopy, ochutnávky a bohatý doprovodný program.

2. Možnosti čerpat finance na dostupné bydlení v rámci programu Výstavba pro obce - na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů.
Paní Janou Vachulovou byl představen a prezentován program Výstavby pro obce - na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů. Výbor byl též seznámen s možností navštívit k tomuto tématu seminář, který proběhne 25.6.2019 (zasedací místnost Orbis Vinohradská 1896/46, Praha 2 od 10:00 hodin). Výborem bylo doporučeno, aby se možností čerpat finance na dostupné bydlení zabývala Majetková komise.

3. Stanovení termínů jednání Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory ZMČ Praha 15 na 2. pololetí 2019.
Výbor se dohodl na dalším jednání Výboru na termínu 16.9.19. Ostatní navržené termíny se operativně doladí, aby nedošlo k souběhu termínů se Školským výborem.

4. Informace ke kritické situaci financování sociálních služeb.
Výbor v diskuzi zhodnotil celou situaci, bylo hovořeno o víceletém financování sociálních služeb. Diskutovalo se též o chystané novele zákona, která by měla být předložena na podzim tohoto roku.

5. Různé.
Kateřina Táflová otevřela diskuzi k balíčkům pro seniory. Na dalším výboru v září bude představena finální verze. Výboru byl představen záměr jednodenního autobusového výletu pro seniory. Pan místostarosta Michal Fischer na závěr jednání předal informace o dění v sociální oblasti a informace z Komise pro přidělování bytů DPS na Praze 15.

 


Zasedání Výboru bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Zapsala: Ing. Pavlína Hypšová

Ověřil: Pavel Pešek

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 362,49kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno