Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 9. zasedání Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory konaného dne 18.11.2019

Přítomni: Pešek Pavel, Fischer Michal, PaedDr. Vachulová Jana, Ing. Táflová Kateřina,
(celkem přítomno 4 z 5 členů, Výbor byl usnášeníschopný).

Omluveni: Doc. RNDr. Petrovič Pavel CSc
Host: Wenzl Milan, MUDr. Jana Trková, Mgr Klára Krybusová, Ing. Petr Neumann.

1. Schválení programu Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory  ZMČ Praha 15

Předseda Výboru předložil členům Výboru ke schválení program jednání.

Hlasování:  U1 ano: 4
U1-9/2019

Výbor schválil program jednání.

2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb MČ Prahy 15

Předseda a Místopředseda Výboru předložili členům Výboru prezentaci „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb MČ Prahy 15“. Bylo dohodnuto, že rekapitulace jednotlivých bodů bude projednána v 1/2020 a bude předložena zpráva o jejím plnění.

3. Rozšíření kapacity domu se zvláštním režimem

Místopředseda Výboru uvedl, že bude projednáno při zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 dne 11. 12. 2019. Budou předloženy podklady.

Hlasování:  U2 ano: 4
U2-9/2019

Výbor schválil předložení podkladů k rozšíření kapacity domu se zvláštním režimem.  

4. Informace z Poradního sboru seniorů

Předseda Výboru informoval členy o celkové odměně za účast v Poradním sboru pro seniory.
Dále pan Pešek představil celkový program Poradního sboru pro seniory.

Hlasování:  U3 ano: 4
U3-9/2019

Výbor schválil odměnu za účast v Poradním sboru pro seniory.

5. Různé

PaedDr. Vachulová Jana představila Výboru nadace, které podporují osoby se zdravotním postižením a jednotlivce i rodiny v obtížných životních situacích.

Termín dalšího zasedání Výboru se bude konat dne 20. 1. 2020.

 


Zasedání Výboru bylo ukončeno v 19:00 hodin.

Jmenovitá hlasování k jednotlivým usnesením jsou v tabulce, která je přílohou zápisu.


Zapsala: Ing. Pavlína Hypšová

Ověřil: Pavel Pešek

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 289,94kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 113,16kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno