Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru pro sociální oblast a zdravotnictví ze dne 17.9.2018

Přítomni: PaedDr. Vachulová Jana, Mgr. et Bc. Kubečková Olga,   Ing.  Táflová Kateřina, MUDr. Issa Ibrahim (celkem přítomno 4 ze 7 členů, Výbor byl usnášeníschopný).
 

Nepřítomni: MUDr. Trková Jana (omluvená),  Pešek Pavel, Staňková Petra  

1. Program jednání

PaedDr. Vachulová  předložila členům Výboru ke schválení program jednání:

    1.    Schválení programu jednání
    2.    Vyhodnocení ankety týkající se balíčků pro seniory
    3.    Uzavření společné práce a vzájemné poděkování   
    4.    Různé
Hlasování:  U1 ano: 4
U1-06/2018

Výbor schválil program jednání.

2. Vyhodnocení ankety týkající se balíčků pro seniory

K. Táflová představila členům Výboru prezentaci s vyhodnocením odpovědí na dotazník týkající se obsahu gratulačního balíčku pro seniory. Je zde příklon ke kvalitnějším a zdravějším potravinám, případně i k možnosti dárkové poukázky. J. Vachulová a K. Táflová zpracují dle výsledků článek do Hlasatele a výsledky budou předány i Výboru, který vznikne po volbách.

Na základě preferencí občanů doporučujeme změnit obsah dárkových balíčků pro seniory k jubileu.
Hlasování : U2 ano 4
U2-06/2018

Výbor schválil změnit obsah balíčků pro seniory k jubileu.

3. Uzavření společné práce a vzájemné poděkování

PaedDr. Vachulová poděkovala zúčastněným členům za spolupráci ve výboru.


Zasedání Výboru bylo ukončeno v 17:15 hodin.

Jmenovitá hlasování k jednotlivým usnesením jsou v tabulce, která je přílohou zápisu.


Zapsala: Akrmanová Helena

Ověřila: PaedDr. Jana Vachulová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 2,45MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 9,68kB

formát XLSX

Soubor ke stažení Nové okno


Prezentace ankety spokojenosti s narozeninovými balíčky pro seniory

Velikost souboru: 13,53kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


Dodatek č. 2

Velikost souboru: 943,78kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Vyhodnocení ankety spokojenosti s narozeninovými balíčky pro seniory

Velikost souboru: 130,72kB

formát PPTX

Soubor ke stažení Nové okno