Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Výbor byl usnesením č. Z-68 ze dne 23.9.2015 zrušen resp. rozdělen na dva samostatné výbory: Výbor pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu a Výbor pro sociální oblast a zdravotnictví

 

Výbor pro vzdělávání
a sociální oblast
 předseda:  PaedDr. Jana Vachulová
 členové:  Mgr. et Bc. Olga Kubečková
   Kateřina Táflová
   MUDr. Jana Trková
   doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
   Lucie Prinzová
   PhDr. Marcela Štiková
 tajemnice:  MUDr. Lenka Venzarová
 tel.: 281 003 525
 email: Lenka.Venzarova@praha15.cz

 

Jednací řád Výboru pro vzdělávání a sociální oblast ZMČ Praha 15

Jednací řád schválený Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z-19 ze dne 28.1.2015 najdete zde (PDF, 43 kB).