Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Termíny jednání Výboru pro vzdělávání a soc. oblast na 1.pol. 2015

Jednání proběhnou ve dnech: 19.1.2015, 16.2.2015, 23.3.2015, 20.4.2015, 18.5.2015 a 15.6.2015

Lenka Venzarová – tajemnice Výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor pro vzdělávání a sociální oblast (zrušen)