Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

2. zasedání Výboru územního rozvoje a koordinace strategických projektů

Jednání výboru bylo řádně svoláno pozvánkou, jež byla řádně doručena všem členům výboru. Jednání proběhlo za účasti všech členů výboru společně s Výborem dopravy a prostředí pro život Zastupitelstva MČ Praha 15. Jednání proběhlo podle programu uvedeného na pozvánce.

 

Program:

  1. Úvodní slovo přednesl předseda výboru pan Miroslav Nauč.
     
  2. Materiál nazvaný „Priority územního rozvoje MČ Praha 15 a podnět na změnu územního plánu zkráceným postupem“ přednesl místostarosta Ing. Petr Neumann. Uvedl, že MČ jedná s IPR Praha o možnostech připravit pro čtyři určené oblasti studie (zatím nebyla dohodnuta forma studie), které by tato organizace financovala.
     
  3. Návrh koncepce stanovení lokálních parků v Praze 15 přednesl místostarosta pan Michal Frauenterka.
     
  4. Záměr na vybudování parku podél Botiče pod přehradou. Tento materiál uvedl místostarosta pan Michal Frauenterka.

Tajemník výboru konstatoval skutečnost, že jednání výboru bude svoláváno pozvánkou, jež bude zasílána na emailové adresy členů výboru. Všichni členové výboru s tímto způsobem svolávání souhlasí.  

Tajemník výboru sdělil informaci, že jednací řád výboru bude schválen Zastupitelstvem MČ Praha 15 (materiál je již připraven).
Předkládané body byly prezentovány, diskutovány a otázky členů výboru i hostů byly zodpovězeny.

 

Zapsal: Ježek, tajemník výboru

Dne 25. 1. 2019

Schválil: Miroslav Nauč, předseda výboru

Dne 25. 1. 2019

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor územního rozvoje a koordinace strategických projektů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 207,74kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Prezenční listina

Velikost souboru: 135,22kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno