Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Výbor územního rozvoje
a koordinace strategických
projektů
 předseda:  Miroslav Nauč
 místopředseda:  Jan Rett
 členové:  Bc. Filip Meluzín, MBA
   Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.
   MUDr. Ing. Radek Běla
   Ing. Petr Neumann
   PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.
 tajemník:  Mgr. Vladimír Ježek
 tel.: 281 003 318
 email: Vladimir.Jezek@praha15.cz