Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 2. zasedání Výboru územního rozvoje a koordinace strategických projektů

Dovoluji si Vás pozvat na jednání, které se uskuteční dne 21. 1. 2019 od 16:30 hod.
v zasedací místnosti č. 706 ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10.

Program jednání:

1.    Úvodní slovo
2.    Priority územního rozvoje MČ Praha 15 a podnět na změnu územního plánu zkráceným postupem
3.    Návrh koncepce stanovení lokálních parků v Praze 15
4.    Záměr na vybudování parku podél Botiče pod přehradou
5.    Různé

Jednání se zúčastní členové výboru členové Výboru dopravy a prostředí pro život.

 

 

Miroslav Nauč – předseda

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor územního rozvoje a koordinace strategických projektů