Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 7. zasedání Výboru územního rozvoje a koordinace strategických projektů

Dovoluji si Vás pozvat na jednání,

 které se uskuteční dne 27. 1. 2020 od 17:00 hod. v zasedací místnosti č. 706

ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10.

 

Program jednání:

1.    Určení ověřovatele zápisu
2.    ZÁMĚR – Administrativní objekt – Průmyslová ulice (MAR.S architects s.r.o.)
3.    ZÁMĚR – bytového objektu – Boloňská ulice (YIT)
4.    ZÁMĚR – bytového objektu – Parmská ulice (CENTRAL GROUP)
5.    ZÁMĚR – bytového objektu – Vladycká ulice (CSI)
6.    Podněty na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy navržené na projednání
       zkráceným postupem, nacházející se na území MČ Praha 15

      1)    Navrhovatel Ekospol a.s., novostavba BD, lokalita ul. Padovská – č. podnětu IV/2019
      2)    Navrhovatel Planhaus s.r.o., novostavba RD, lokalita u  RZ – č. podnětu  V/2019
      3)    Navrhovatel Planhaus s.r.o., novostavba Alzheimer centra, lokalita u  RZ – č. podnětu VI/2019
      4)    Navrhovatel fyzická osoba, novostavba RD, lokalita ul. K Horkám – č. podnětu XII/2019
      5)    Navrhovatel fyzická osoba, novostavba RD, lokalita ul. K Horkám – č. podnětu XV/2019
      6)    Navrhovatel Neuinvest s.r.o., úprava koeficientu, lokalita u hřbitova Hostivař – č. podnětu (úpravy) XVI/2019
7.    Různé


V Praze dne 15. 1. 2020


Miroslav Nauč – předseda v. r.
Za správnost: Vladimír Ježek – tajemník výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor územního rozvoje a koordinace strategických projektů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 539,23kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno