Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 34. zasedání Výboru voln. aktivit a vnějších vztahů 3.9.2018

Dovoluji si vás pozvat na jednání, které se uskuteční dne 3. 9. 2018 od 16,00 h.
na odboru školství ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15, 5. patro, číslo dveří 520


Program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Jednorázové akce 2018
3. Žádost o mimořádnou dotaci na zavlažování travnatých ploch - SK Hostivař
4. Nové projednání žádostí:
    Vodní záchranná služba ČČK – dotace na pořízení osobního automobilu
    Český rybářský svaz, z.s. – dotace na zabezpečení objektu
5. Různé, diskuze

 

Ing. Karel Strnad
předseda Výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor volnočasových aktivit a vnějších vztahů