Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 10. jednání Výboru voln. aktivit a vnějších vztahů ze dne 6.11.2019

Přítomni: L. Prinzová, Mgr. L. Klasnová, L. Pertl, J. Prajzler, Mgr. J. Kolářová, J. Rett, P. Pešek
Omluveni:
Hosté:

Program:

 1. Schválení programu jednání
  Členové výboru schválili program jednání.
  Hlasování U1     ano: 6
   
 2. Jednorázové akce na listopad- prosinec
  Členové výboru posoudili žádosti na akce konané v listopadu a prosinci a doporučují RMČ Praha 15 schválit finanční částky navrhované výborem a poskytnout je formou veřejnoprávních smluv.
  Hlasování U2     ano: 7
   
 3. Sportovec roku – průběžná informace
  Předsedkyně výboru informovala členy o aktuálním průběhu ankety Sportovec roku 2019. Do uzávěrky bylo nominováno 38 sportovců a trenérů, hlasování bude spuštěno na www. sportovecpraha15.cz dne 15.11. 2019. Slavnostní vyhlášení vítězů ankety proběhne dne 23.1. 2020 v Klubu Varta od 19 hodin.
  Členové výboru vzali tuto informaci na vědomí.
   
 4. Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtů MČ Praha 15
  Členové výboru po diskuzi schválili Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtů MČ Praha 15, která budou předložena na jednání RMČ Praha 15.
  Hlasování U3     ano: 4, ne: 1, zdržel: 1
   
 5. Žádost Vodní záchranné služby ČČK Praha 15
  Členové výboru vzali na vědomí žádost Vodní záchranné služby ČČK Praha 15 na pořízení horolezecké stěny. Pověřili předsedkyni výboru, aby žadatelům odpověděla v tom smyslu, že MČ Praha 15 nedisponuje vhodným pozemkem ani potřebnými finančními prostředky k realizaci tohoto projektu.
   
 6. Různé, diskuze
  Místostarostka Mgr. J. Kolářová informovala členy výboru o přípravě adventních nedělí, které proběhnou v termínech 1.12. – Košík, 8.12. – Veronské náměstí, 15.12. – Taškent, 22.12. – Farní dvůr Hostivař.


Příští jednání výboru se uskuteční ve středu 4.12.2019 od 16:00 hodin na OŠKZ, ÚMČ Praha 15.


Příloha: tabulka jednorázových dotací

              


zapsala:  Jaroslava Šimonová

 

ověřila:  Lucie Prinzová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor volnočasových aktivit a vnějších vztahů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 41,88kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příspěvky na individuální akce schválené Výborem dne 6.11.2019

Velikost souboru: 12,97kB

formát XLSX

Soubor ke stažení Nové okno