Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 16. jednání Výboru voln. aktivit a vnějších vztahů ze dne 1.7.2020

Přítomni: L. Prinzová, J. Prajzler, Mgr. J. Kolářová, P. Pešek, J. Rett
Omluveni:  Mgr. L. Klasnová, L. Pertl
Hosté: J. Šimonová


Program:

 1. Schválení programu jednání
  Členové výboru schválili program jednání.
  Hlasování U1     ano: 5
   
 2. Jednorázové akce na červenec a srpen 2020
  Členům zaslána na úložiště tabulka doručených žádostí. Bylo předloženo 23 žádostí. Členové výboru posoudili žádosti na akce konané v červenci a srpnu 2020 a doporučují RMČ Praha 15 schválit finanční částky navrhované výborem a poskytnout je formou veřejnoprávních smluv.
  Hlasování U2     ano: 5
   
 3. Různé, diskuze:
  Výbor projednal dočasné snížení limitů jednorázových finančních dotací od září 2020:
  -    Kultura                   5 000
  -    Sport                     20 000

 


Příští zasedání výboru se uskuteční ve středu 2.9.2020 od 16.00 hod.  na Úřadě MČ Praha 15 , odbor školství, kultury a zdravotnictví, č. 518

 


Zapsala:  Milena Hradilová                ……………………………………


Ověřila:  Lucie Prinzová                    ……………………………………

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor volnočasových aktivit a vnějších vztahů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 51,66kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno