Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 7. jednání Výboru voln. aktivit a vnějších vztahů ze dne 14.8.2019

Přítomni: L. Prinzová, Mgr. L. Klasnová, J. Rett, J. Prajzler, Mgr. J. Kolářová
Omluveni: P. Pešek, L. Pertl
Hosté:
Program:

 1. Schválení programu jednání
  Členové výboru schválili program jednání.
  Hlasování U1     ano: 5
   
 2. Jednorázové akce na srpen-září
  Členové výboru posoudili žádosti na akce konané v srpnu – září a doporučují RMČ Praha 15 schválit finanční částky navrhované výborem a poskytnout je formou veřejnoprávních smluv.
  V konkrétních případech jednotliví členové výboru oznámili střet zájmu.
  Hlasování U2     ano: 5
   
 3. Návrh úpravy Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 15
  Předsedkyně výboru přednesla návrh úpravy pravidel. Členové výboru vzali informace o změnách na vědomí. Návrh pravidel bude projednán na zářijovém jednání výboru.
  Hlasování U3     ano: 5
   
 4. Sportovec roku MČ Praha 15- aktuální informace
  Předsedkyně výboru seznámila členy s aktuálními informacemi a časovým harmonogramem připravované soutěže Sportovec roku MČ Praha 15.
  Členové výboru vzali informaci na vědomí.
  Hlasování U4     ano: 5
   
 5. Informace k vyhlášení dotačního programu
  Předsedkyně výboru seznámila členy s plánovaným vyhlášením dotačního programu na podporu sportu dětí a mládeže, který bude vyhlášen v září. Členové výboru vzali informaci na vědomí.
  Hlasování U5     ano: 5
   
 6. Různé, diskuze
  Místostarostka J. Kolářová vyzvala členy výboru ke spolupráci při organizaci Dnů Prahy 15.


Příští jednání výboru se uskuteční ve středu 4.9.2019 od 16:00 hodin na OŠKZ, ÚMČ Praha 15.

 

Přílohy: tabulka jednorázových dotací

              


zapsala:  Petra Kočková

 

ověřila:  Lucie Prinzová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor volnočasových aktivit a vnějších vztahů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 547,07kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příspěvky na individuální akce schválené Výborem dne 14.8.2019

Velikost souboru: 11,37kB

formát XLSX

Soubor ke stažení Nové okno