Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru voln. aktivit a vnějších vztahů ze dne 3.9.2018

Přítomni: Mgr. P. Šikýřová, Mgr. J. Kolářová, M. Hynšt, Mgr. A. Randa, P. Pešek, Ing. K. Strnad
Omluveni: L. Prinzová
Hosté:

Program:


1. Schválení programu jednání
    Členové výboru schválili program jednání.
    Hlasování Ul ano: 5

2. Jednorázové akce 2018
    Členové výboru posoudili žádosti na rok 2018 a doporučují RMČ schválit finanční částky navrhované
    výborem a poskytnout je formou veřejnoprávních smluv. Vyřazeny byly tyto žádosti z důvodu nesplnění
    podmínek Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu MČ Praha 15 pro jednorázové akce:
    Klub zápasu Bohemians Praha - příspěvek na nájem sportoviště říjen-prosinec 2018
    Prague Triatlon - podpora běhu Prahou 11
    Český rybářský svaz - nákup materiálního vybavení
    Hlasování U2 ano: 6

3. Mimořádný finanční příspěvek
    Členové výboru posoudili žádosti SK Hostivař na zavlažování travnatých ploch, Vodní záchranné služby
    ČČK Praha 15 na pořízení automobilu a Českého rybářského svazu na zabezpečení budovy
    o mimořádný finanční příspěvek a doporučují RMČ schválit finanční částky navrhované výborem
    a poskytnout je formou veřejnoprávních smluv.
    Hlasování U3 ano: 6

4. Různé, diskuze


Předseda výboru poděkoval všem členům za spolupráci a aktivní a korektní přístup k projednávané problematice za celé volební období.


zapsala: Jaroslava Šimonová


ověřil: Ing. Karel Strnad

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor volnočasových aktivit a vnějších vztahů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 1,28MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno