Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 15

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 15 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z-23 ze dne 30.1.2019 (PDF, 44 kB).

Ke stažení:

Úplné znění jednacího řádu (PDF, 249 kB)