Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

10. zasedání Zastupitelstva ze dne 24.3.2004

59 Záměr prodeje spoluvlastnických podílů MČ Praha 15 k pozemkům parc. č. 1880/1 a 1880/2 v k.ú. Hostivař

60 Prodej nemovitostí v rámci 1. etapy privatizace: Štěrboholská 1395, Praha 10

61 Prodej pozemku parc. č. 523/267 v k.ú. Horní Měcholupy

62 Rozbor čerpání rozpočtu VHČ MČ Praha 15 za rok 2003

63 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 pro rok 2004

64 Návrh rozpočtu MČ Praha 15 na rok 2004

65 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.12.2003

66 Zpráva o plnění plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 15 za rok
2003 a návrh plánu činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 15 na rok 2004

67 Smlouvy o postoupení pohledávek váznoucích MČ Praha 15 v privatizovaných domech Neapolská 328 a 329, Neapolská 326 a 327, Veronské nám. 333 ~ 335, Praha 10

68 Záměr svěření pozemků v k.ú. Hostivař a Horní Měcholupy – ostatní plochy

69 Bezúplatný převod objektu Gercenova čp. 911 a pozemků parc. č. 2761/6 a 2742/18 v k.ú. Hostivař
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2004

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení 10. zasedání Zastupitelstva ze dne 24.3.2004.

Velikost souboru: 66,01kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno