Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

11. zasedání Zastupitelstva ze dne 26.5.2004

70 Další odměna členů zastupitelstva MČ Praha 15

71 Rozdělení účelového finančního příspěvku tělovýchovným subjektům MČ Praha 15

72 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.3.2004

73 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2003 - příděly do fondů

74 Prodej části pozemku parc. č. 1073/1 v k.ú. Hostivař

75 Výkup pozemků za účelem zřízení veřejné komunikace U Košíku

76 Havarijní stav bojlerové stanice objektu Tesaříkova čp. 1028

77 Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku na Zájmové sdružení Toulcův
dvůr

78 Slib nového člena Zastupitelstva MČ Praha 15

79 Volba člena Rady MČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2004

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení 11. zasedání Zastupitelstva ze dne 26.5.2004.

Velikost souboru: 67,28kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno