Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

13. zasedání Zastupitelstva ze dne 8.9.2004

84 Žádost o uzavření splátkové dohody - byt č. 2, Dolnoměcholupská 217, Praha 10

85 Finanční vypořádání a audit MČ Praha 15 za rok 2003

86 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.6.2004

87 Návrh změny rozpočtu VHČ MČ Praha 15 k 1.7. 2004

88 Rozbor čerpání rozpočtu VHČ MČ Praha 15 za I. pololetí 2004

89 Prodej objektů Dolnoměcholupská čp. 215 a Dolnoměcholupská čp. 217, Praha 10

90 Výkup pozemku za účelem zřízení veřejné komunikace U Košíku

91 Smlouva o postoupení pohledávek váznoucích MČ Praha 15 v privatizovaném domě Livornská 438 - 441, Praha 10
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2004

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení 13. zasedání Zastupitelstva ze dne 8.9.2004.

Velikost souboru: 55,99kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno