Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

14. zasedání Zastupitelstva ze dne 27.10.2004

92 Rozpočtová opatření

93 Výkup pozemku parc. č. 2414/4 v k.ú. Hostivař za účelem scelení vlastnictví MČ Praha 15

94 Smlouva o postoupení pohledávek váznoucích MČ Praha 15 v privatizovaném domě Milánská
461 až 463, Praha 10

95 Udělení čestných občanství MČ Praha 15
Materiál byl stažen z programu jednání.

96 Nabytí id. polovin pozemků parc. č. 523/593 a 523/591, k.ú. Horní Měcholupy

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2004

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení 14. zasedání Zastupitelstva ze dne 27.10.2004.

Velikost souboru: 45,04kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno