Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

15. zasedání Zastupitelstva ze dne 15.12.2004

97 Rozbor čerpání rozpočtu VHČ MČ Praha 15 k 30.9.2004

98 Prodej části pozemku parc. č. 710 v k.ú. Hostivař

99 Pozemková směna mezi MČ Praha 15 a soukromými vlastníky v k.ú. Horní Měcholupy

100 Rozpočtová opatření

101 Revokace usnesení Z-34 ze dne 25.6.2003
Prodej nemovitostí v rámci 2. etapy privatizace: Janovská 366 ~ 368 a Janovská 369 ~ 371, Praha 10

102 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.9.2004

103 Další odměna členů zastupitelstva MČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2004

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení 15. zasedání Zastupitelstva ze dne 15.12.2004.

Velikost souboru: 70,31kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno