Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 23.9.2015

Přehled usnesení

Z-68 Revokace části usnesení č. Z - 8 ze dne 10.11.2014
Rozdělení Výboru pro vzdělávání a sociální oblast
na dva samostatné výbory
Obsah usnesení
(PDF, 35 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
Z-69 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 28 kB)
Z-70 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.6.2015

Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)
Příloha
(PDF, 2.68 MB)

 
Z-71 Odejmutí  části pozemku  parc. č. 371/5, k. ú. Hostivař
ze svěřené správy MČ Praha 15 v souvislosti s realizací
„stavby č. 2960063 - Švehlova PID Praha 15“
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Příloha
(PDF, 27 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
Z-72 K návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení úplatné
služebnosti inženýrské sítě - stavební úpravy STL
plynovodu PE dn 315, Švehlova - Strašnická, Praha 10
na pozemku parc. č. 1762/1, k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 75 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 334 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 4.7 MB)
Příloha č. 4
(PDF, 45 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 25 kB)
Z-73 Návrh záměru na prodej vybraných neobsazených
bytových jednotek ve svěřené správě MČ Praha 15
v bytových domech - ulice Milánská, Livornská,
vše k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 44 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 83 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 28 kB)
Z-74 Stanovisko k podnětu na změnu platného Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
na pozemcích parc. č. 2365/3; 2365/4; 2365/5
v k. ú. Hostivař a parc. č. 601/61 v k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 956 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 43 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 26 kB)
Z-75 Stanovisko k projednávané změně č. 2944 a podnětům
č. 402 a č. 516 na změnu platného Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy, k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 35 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 5.87 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 56 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 28 kB)
Z-76 K návrhu na podání žádosti hl. m. Praze ve věci nabytí
budovy č. p. 65 Nádraží Hostivař a souvisejících pozemků
Obsah usnesení
(PDF, 34 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 28 kB)
Z-77 Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci
dotačního programu MČ Praha 15 pro sociální
oblast 2015“
Obsah usnesení
(PDF, 34 kB)
Příloha
(PDF, 36 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 26 kB)
Z-78 Návrh dodatku č. 2 ke Zřizovací listině CSOP Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 51 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 390 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 26 kB)
Z-79 Dodatky ke zřizovacím listinám Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 28 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 26 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 26 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 25 kB)
Z-80 Vyhodnocení dotačního programu I. - podpora sportu
dětí a mládeže
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Příloha
(PDF, 38 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 26 kB)
Z-81 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 30 kB)
Příloha
(PDF, 58 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 22 kB)
Z-83 Rozbor hospodaření hospodářské činnosti
MČ Praha 15 k 30.6.2015
Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 69 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 63 kB)
 

 

Stenozáznam ze zasedání najdete zde (PDF, 480 kB)

Videozáznam ze zasedání najdete zde: 1. část, 2. část, 3. část

 

Odpovědi na interpelace:

Ing. Pavel Klega, ODS -
PhDr. Marcel Pencák, Ph.D., Patnáctka náš domov
Ke stažení zde (PDF, 1.37 MB)
Michal Frauenterka, ODS - Václav Bílek, ANO Ke stažení zde (PDF, 529 kB)
Ing. Pavel Klega, ODS - Milan Ducko, Patnáctka náš domov Ke stažení zde (PDF, 1.12 MB)

 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2015