Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 5.9.2018 (Z-256 - Z-262, Z264 - Z266, Z-269 - Z-271)

Přehled usnesení

Z-256 Udělení Čestného občanství
panu Antonínu Švehlovi – in memoriam
Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 72 kB)
Hlasování č. 3
(PDF, 4 kB)
Z-257 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.6.2018 Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha
(PDF, 2.1 MB)
  Hlasování č. 4
(PDF, 4 kB)
Z-258 Rozbor hospodaření hospodářské činnosti
MČ Praha 15 k 30.6.2018
Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 298 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 483 kB)
  Hlasování č. 5
(PDF, 4  kB)
Z-259 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
Hlasování č. 7
(PDF, 4 kB)
Z-260 Prodej  id. 1/2 pozemků parc. č. 621 a 622,
vše  k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
Hlasování č. 8
(PDF, 4 kB)
Z-261 Uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti
inženýrské sítě na pozemku  parc. č. 2423/3,
k. ú. Hostivař (ul. Kytínská)
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 209 kB)
  Hlasování č. 9
(PDF, 4 kB)
Z-262 Uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti
inženýrské sítě na pozemcích  parc. č. 2423/3
a parc. č. 2742/118, vše  k. ú. Hostivař,
(ul. Kytínská)
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha
(PDF, 263 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
Hlasování č. 10
(PDF, 4 kB)
Z-264 Peněžité dary členům výborů Zastupitelstva
MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 211 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
Hlasování č. 11
(PDF, 4 kB)
Z-265 Peněžité dary předsedům, členům a tajemníkům
komisí Rady MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 211 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
Hlasování č. 12
(PDF, 4 kB)
Z-266 Stanovisko k podnětu na změnu platného
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy na pozemcích parc. č. 2623/11; 2629/1
a parc. č. 2629/2 v k. ú. Hostivař zkráceným
postupem
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
Hlasování č. 13
(PDF, 4 kB)
Z-269 Vyhodnocení výhod a nevýhod členství
v Národní síti Zdravých měst ČR
Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha
(PDF, 114 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
Hlasování č. 14
(PDF, 4 kB)
Z-270 Výzva k vrácení části finanční podpory projektu
CZ.2.16/2.2.00/21058
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 44 kB)
Hlasování č. 6
(PDF, 4 kB)
Z-271 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 43 kB)
Příloha
(PDF, 268 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
Hlasování č. 15
(PDF, 4  kB)

Stenozáznam ze zasedání najdete zde (PDF, 276 kB)

23/1 Lucie Prinzová, ODS
- Milan Ducko, Patnáctka náš domov
Ke stažení zde (PDF, 662 kB)

Videozáznam ze zasedání najdete zde.

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018