Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na ustavující zasedání ZMČ Praha 15

S V O L Á V Á M

Ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15
pro volební období 2018 - 2022,

které se koná ve středu 31. 10. 2018 od 17:00 hodin

v Kulturním centru Varta,
Boloňská 310, Praha 10 - Horní Měcholupy


Zahájení

Složení slibů zvolených členů Zastupitelstva městské části Praha 15
(osvědčení o zvolení bude členům Zastupitelstva MČ Praha 15 předáno před prezencí)

  1. Schválení programu jednání
  2. Volba orgánů MČ Praha 15 – podrobně uvedeno v návrhu programu
  3. Ke stanovení odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 15 za měsíc a dalších příspěvků a náhrad
     členům ZMČ Praha 15

 


                                                                                                  Milan   W e n z l

Materiály a program budou přístupné na webových stránkách MČ Praha 15 www.praha15.cz  nejméně  7  kalendářních dnů před ustavujícím zasedáním zastupitelstva.

Poznámka: Tato pozvánka slouží jako potvrzení pro zaměstnavatele člena Zastupitelstva MČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 28,82kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno