Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Program a podklady pro jednání 2. ZMČ dne 19.12.2018

Program:

1/Z-21 Volba návrhového a volebního výboru p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 183 kB)
2/Z-22 Volební řád p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 180 kB)
Příloha
(PDF, 135 kB)
3/Z-10 K návrhu na odejmutí ze svěřené správy částí pozemku
parc. č. 148/1, k. ú. Hostivař (Kozinova ul.)
p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 197 kB)
4/Z-11 K návrhu na prodej částí pozemku parc. č. 2666/1,
k. ú. Hostivař (ul. Švehlova)
p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 200 kB)
5/Z-12 K návrhu na úplatný převod areálu č. p. 822 s příslušenstvím
a pozemků parc. č. 1680/2, 1680/3, 1680/6, 1680/22, 1680/23
a 1680/36, k. ú. Hostivař
p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 206 kB)
6/Z-13 Směna části pozemku parc. č. 2423/3 a  2423/19,
vše k. ú. Hostivař (ul. Voznická  – Kytínská)
p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 207 kB)
Příloha
(PDF, 407 kB)
7/Z-14 K návrhu na udělení souhlasu s přijetím úvěru, jako člena
SVJ Milánská 409, 410 a 411
p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 200 kB)
Příloha
(PDF, 36 kB)
8/Z-15 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.9.2018 p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 182 kB)
Příloha
(PDF, 2.7 MB)
9/Z-16 Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15
k 30.9.2018
p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 184 kB)
Příloha č. 1a
(PDF, 299 kB)
Příloha č. 1b
(PDF, 400 kB)
10/Z-17 Rozpočtová opatření p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 197 kB)
Příloha
(PDF, 134 kB)
11/Z-18 Rozpočtové provizorium na rok 2019 p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 196 kB)
12/Z-19 K návrhu koncepce koordinace strategických projektů p. Frauenterka Obsah materiálu
(PDF, 191 kB)
Příloha
(PDF, 214 kB)
13/Z-20 Revokace usnesení č. Z - 6 ze dne 31.10.2018 Návrh na volbu
dalších členů výborů Zastupitelstva  MČ Praha 15
p. Bílek Obsah materiálu
(PDF, 192 kB)
14. Interpelace (dotazy, náměty a podněty) členů zastupitelstva    
15. Interpelace občanů MČ Praha 15 (I. část: 18:00 – 18:30 h)    

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018