Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Program a podklady ustavujícího zasedání ZMČ dne 31.10.2018

Program:

1/Z-1 Volba návrhového a volebního výboru p. Wenzl Obsah materiálu
(PDF, 183 kB)
2/Z-2 Volební řád p. Wenzl Obsah materiálu
(PDF, 185 kB)
Příloha
(PDF, 134 kB)
3/Z-3 Volba starosty MČ Praha15 p. Wenzl Obsah materiálu
(PDF, 186 kB)
4/Z-4 Stanovení počtu členů Rady městské části Praha 15
a funkcí uvolněných a neuvolněných členů
Rady městské části Praha 15
p. starosta Obsah materiálu
(PDF, 192 kB)
5/Z-5 Volba místostarostů a členů Rady městské části Praha 15 p. starosta Obsah materiálu
(PDF, 191 kB)
6/Z-6 Výbory Zastupitelstva městské části Praha 15 p. starosta Obsah materiálu
(PDF, 193 kB)
7/Z-7 Volba předsedů, členů a tajemníků výborů
Zastupitelstva městské části Praha 15
p. starosta Obsah materiálu
(PDF, 196 kB)
8/Z-8 Ke stanovení odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 15
za měsíc a dalších příspěvků a náhrad členům ZMČ Praha 15
p. starosta Obsah materiálu
(PDF, 208 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 132 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 129 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 134 kB)
9. Interpelace (dotazy, náměty a podněty) členů zastupitelstva    
10. Interpelace občanů MČ Praha 15 (I. část: 18:00 – 18:30 h)    

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018