Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 30.1.2019 (Z23 - Z30)

Přehled usnesení

Z-23 Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 249 kB)
Příloha
(PDF, 178 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 48 kB)
Hlasování č. 3
(PDF, 4 kB)
Z-24 Jednací řády výborů Zastupitelstva městské části Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 191 kB)
Příloha
(PDF, 176 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
Hlasování č. 4
(PDF, 4 kB)
Z-25 Poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněných členů zastupitelstva
MČ Praha 15 v poměrné části za rok 2018
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
Hlasování č. 5
(PDF, 4 kB)
Z-26 Schválení organizační struktury Místní agendy 21 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
Hlasování č. 6
(PDF, 4 kB)
Z-27 Programové prohlášení Rady městské části Praha 15
pro volební období 2018 - 2022
Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 503 kB)
Příloha
(PDF, 183 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
Hlasování č. 7
(PDF, 4 kB)
Z-28 Priority územního rozvoje MČ Praha 15 a podnět na změnu územního plánu
zkráceným postupem
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 335 kB)
Příloha usnesení č. 2
(PDF, 343 kB)
Příloha usnesení č. 3
(PDF, 819 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
Hlasování č. 8
(PDF, 4 kB)
Z-29 K návrhu koncepce stanovení lokálních parků v Praze 15 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 2.6 MB)
Příloha usnesení č. 2
(PDF, 43 kB)
Příloha usnesení č. 3
(PDF, 54 kB)
Příloha
(JPG, 612 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 42 kB)
Hlasování č. 10
(PDF, 4 kB)
Z-30 K návrhu  záměru  na  vybudování  parku  podél Botiče pod přehradou
a přijetí daru
Obsah usnesení
(PDF,  kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 258 kB)
Příloha usnesení č. 2
(PDF, 443 kB)
Příloha usnesení č. 3
(PDF, 45 kB)
Důvodová zpráva
(PDF,  kB)
Hlasování č. 11
(PDF, 4 kB)

Stenozáznam ze zasedání najdete zde (PDF, 412 kB)

3/1 Ing. Petr Neumann, TOP 09 a Naše 15 s podporou STAN
- Aleš Němeček
Otázka (DOCX, 12 kB)
Odpověď (PDF, 349 kB)
3/2 Milan Wenzl, ANO 2011
- Aleš Němeček
Otázka (DOCX, 14 kB)
Odpověď (DOCX, 46 kB)
3/3 Jan Beran, ODS
- Aleš Němeček
Otázka (DOCX, 13 kB)
Odpověď (DOCX, 15 kB)

Videozáznam ze zasedání: 1. část, 2. část, 3. část, 4. část

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019