Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 11.12.2019 (Z-67 - Z-78)

Přehled usnesení

Z-67 Zrušení usnesení č. Z – 23 ze dne 30. 1. 2019
Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 119 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
Hlasování č. 4
(PDF, 4 kB)
Z-68 Volba nových tajemníků výborů
Zastupitelstva městské části Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
Hlasování č. 5
(PDF, 4 kB)
Z-69 Realizace projektu investiční akce „Parmská 390
- přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu“
a předložení projektové žádosti do vyhlášené výzvy
MPSV určené pro rozvoj a obnovu materiálně
technické základny soc. služeb
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 52 kB)
Hlasování č. 6
(PDF, 4 kB)
Z-70 Peněžité dary členu komisí Rady MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha usnesení č. 2
(PDF, 372 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
Hlasování č. 7
(PDF, 4 kB)
Z-71 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30. 9. 2019 Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha
(PDF, 2.4 MB)
  Hlasování č. 8
(PDF, 4 kB)
Z-72 Rozbor hospodaření hospodářské činnosti
MČ Praha 15 k 30. 9. 2019
Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 789 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 428 kB)
  Hlasování č. 9
(PDF, 4 kB)
Z-73 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 41 kB)
Hlasování č. 10
(PDF, 4 kB)
Z-74 Žádost o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhrady
nájemného
Obsah usnesení
(PDF, 39 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
Hlasování č. 11
(PDF, 4 kB)
Z-75 Rozpočtové provizorium na rok 2020 Obsah usnesení
(PDF, 42 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 200 kB)
  Hlasování č. 12
(PDF, 4 kB)
Z-76 Návrh na odpis pohledávek a závazků MČ Praha 15
z hospodářské činnosti
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
  Hlasování č. 13
(PDF, 4 kB)
Z-77 Majetkové úkony směřující k výkupům pozemků
pro lokální parky
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 4 MB)
Příloha č. 2
(JPG, 342 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 393 kB)
Hlasování č. 14
(PDF, 4 kB)
Z-78 Projednání petic Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 530 kB)
Příloha usnesení č. 2
(PDF, 237 kB)
Příloha usnesení č. 3
(PDF, 232 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 70 kB)
Hlasování č. 16
(PDF, 4 kB)

Stenozáznam ze zasedání najdete zde (PDF, 648 kB)

7/1 Ing. Petr Neumann - TOP 09 a Naše 15 s podporou STAN
Ing. Jan Veleba - Patnáctka náš domov – KDU ČSL, Strana zelených,
Česká pirátská strana a nezávislí kandidáti
 Otázka a odpověď
 (PDF, 731 kB)
7/2 Václav Bílek - ANO 2011
Ing. Petr Šumbera - Patnáctka náš domov – KDU ČSL, Strana zelených,
Česká pirátská strana a nezávislí kandidáti
 Otázka a odpověď
 (PDF, 231 kB)
 Příloha
 (PDF, 359 kB)
7/3 Ing. Radka Daníčková - Patnáctka náš domov – KDU ČSL, Strana zelených,
Česká pirátská strana a nezávislí kandidáti
Michal Fraeunterka - ODS
 Otázka a odpověď
 (PDF, 240 kB)

Videozáznam ze zasedání: 1. část, 2. část, 3. část, 4. část, 5. část, 6. část, 7. část

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019