Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

3. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 8.7.2020

Přehled usnesení

Z-106 Postup městské části Praha 15 ve věci záměru výstavby
bytového domu Janovská investora EXAFIN one, s.r.o.

Návrh usnesení nebyl schválen.
Hlasování č. 5
(PDF, 4 kB)

Stenozáznam ze zasedání najdete zde (PDF, 424 kB)

Videozáznam ze zasedání: 1. část, 2. část, 3. část, 4. část, 5. část

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2020