Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 8. zasedání ZMČ Praha 15

S V O L Á V Á M

8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15,

které se koná ve středu 4. 3. 2020 od 17:00 hodin

v Kulturním centru Varta,
Boloňská 310, Praha 10 - Horní Měcholupy

 

Program:

1. Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ
Praha 15 k 31. 12. 2019
Rada MČ Praha 15
2. Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 15
na rok 2020
Rada MČ Praha 15
3. Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ Praha 15
na rok 2020
Rada MČ Praha 15
4. Prodej  části pozemku parc. č. 2763/19,
k. ú. Hostivař (ul. U Továren - Průmyslová)
Rada MČ Praha 15
5. Ve věci páteřních dopravních staveb na území
MČ Praha 15
Rada MČ Praha 15
6. Výkupy pozemků pro lokální parky Rada MČ Praha 15
7. K návrhu na uzavření Souhlasného prohlášení
mezi MČ Praha 15 a ****. ****** *********
a Souhlasného prohlášení mezi MČ Praha 15
a ******* *******
Rada MČ Praha 15
8. Ke stanovení měsíčních odměn neuvolněným
členům ZMČ Praha 15
Rada MČ Praha 15
9. Podněty na změnu územního plánu SÚ HMP
zkráceným postupem nacházející se na území
MČ Praha 15
Rada MČ Praha 15
10. K návrhu záměru budoucího postupu ohledně
využití vybraných pozemků ve svěřené správě
MČ Praha 15 za účelem konsolidace řešení
vlastnických vztahů v území
Rada MČ Praha 15
11. Vyhodnocení dotačního programu č. I – podpora
sportu dětí a mládeže na rok 2020
Rada MČ Praha 15
12. K návrhu Rady hlavního města Prahy – lokalita
„Trojmezí“
Rada MČ Praha 15
13. Interpelace (dotazy, náměty a podněty) členů zastupitelstva  
14. Interpelace občanů MČ Praha 15 (I. část: 18:00 – 18:30 h)  

 

Materiály a program budou pro členy zastupitelstva připravené na úložišti materiálů:
od středy  26. 2. 2020 od 14:00 h.


Poznámka: Tato pozvánka slouží jako potvrzení pro zaměstnavatele člena Zastupitelstva MČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2020

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 48,62kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno