Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Seriál o Hostivaři 18. díl (Bývalá škola)

Objekt se nachází v Selské ulici čp. 84 - na konci ohradní zdi stojí bývalá škola v Hostivaři, která byla postavena v roce 1840. Ve 4 třídách se učilo až 368 žáků z Hostivaře a okolí. Sloužila do roku 1895. Naproti ní, v Selské ulici čp. 38, stávala dřevěná škola s doškovou střechou a jednou třídou, kde se učilo až 245 žáků, založená úřadem nejvyššího purkrabí kolem roku 1702. Stála do roku 1839.

Černobílá fotografie pochází z roku 1959.

 

Autor článku: dana.benesova@praha15.cz Zajímavosti