Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Seriál o Hostivaři 22. díl (Nejstarší škola)

Nejstarší škola na Trhanovském náměstí čp. 129 byla postavena v roce 1895 podle plánů F. Sallera. V roce 1911 byla dostavěna nad původní tělocvičnou z roku 1906 v těsném sousedství obecné školy. Od 1. září 1928 byl ve škole zřízen útulek pro děti zaměstnaných rodičů, první v celé Praze. Budova měšťanské školy byla přistavěna v roce 1923 podle návrhu arch. Bohumila Hypšmana. V roce 1930 se změnila na Pokusnou reformní obecnou školu a Pokusnou diferencovanou měšťanskou školu. Experiment trval až do zániku první republiky. V roce 1931 došlo k další přístavbě měšťanské školy. V současné době v budově sídlí ZUŠ (Základní umělecká škola Hostivař), PČS SOU (První české soukromé Střední odborné učiliště) a Gymnázium bratří Čapků. V sousední budově bývalé obecné školy dnes sídlí Sportovní klub bojového umění (SKBU) Hostivař.

První dvě fotografie jsou z roku 1902.
Dále rok 1908, 1930, 1932.

 

Autor článku: dana.benesova@praha15.cz Zajímavosti