Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Čestné uznání převzala ředitelka MŠ Boloňská Petra Staňková

Čestné uznání za mnohaletou práci ve školství převzala z rukou starosty ředitelka MŠ Boloňská Petra Staňková.

"Je čas předat veslo mladším", řekla paní ředitelka a my jí přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let. Děkujeme za její obětavou práci.

Autor článku: radim.reinisch@praha15.cz Zajímavosti