Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Hlasatel je odbornou veřejností kladně hodnocen

Novinky v Hlasateli i letos uspěly na odborném semináři a workshopu vydavatelů městských věstníků, který se konal v úterý v pražských Dejvicích. Za příklad dobré praxe byla lektorkou semináře zvláště pochválena rubrika Ptáte se nás, my odpovídáme …, která podle lektorky skvěle propojuje aktivitu na sociálních sítích s tištěným médiem, což je považováno za moderní způsob komunikace.

Kladně hodnocena byla ale i květnová titulní strana Hlasatele i nápad uspořádat samostatný den časopisu. Hlasatel pořadatele semináře také zaujal jednoduchou, čistou a moderní grafikou, jasnými titulky a dominantními fotografiemi, což je trend, ke kterému se začíná klanět většina vydavatelů tištěných periodik.

Autor článku: karolina.skrcena@praha15.cz Zajímavosti