Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Kniholavička v parku Na Plískavě v Hostivaři

MČ Praha 15 na popud radní Bc. Jitky Kolářové nechala ve spolupráci s firmou Kingswood a vydavatelstvím Dobrovský nainstalovat v parku Na Plískavě nově Kniholavičku. Z ní si mohou zájemci až do konce října půjčit nejnovější knižní tituly. Na zimu pak bude lavička i s obsahem uschována, aby se na původní místo vrátila znovu na jaře. Pokud se tato první Kniholavička u občanů městské části osvědčí, městská část zajistí na svém území pořízení dalších podobných odpočinkových míst.

Autor článku: oit@praha15.cz Zajímavosti