Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

MČ Praha 15 je mediálním partnerem Světlušky a optimalizovala svůj oficiální web pro nevidomé a slabozraké

Díky spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu Světluška jsme přizpůsobili webové stránky městské části potřebám systémů, které nevidomí užívají na speciálně přizpůsobených počítačích a telefonech. Snažíme se o bezbariérovost ve všech oblastech.

Praha 15 podporuje aktivity Světlušky od jara 2019. Zaměstnanci úřadu byli proškoleni nevidomými lektory, jak nejlépe spolupracovat s takto handicapovanými spoluobčany, aby jim ulehčili jednání na úřadě.

S činností nadačního fondu se mohli seznámit i návštěvníci červnového Dne zdraví na Veronském náměstí. O všech aktivitách jako je Kavárna potmě, sbírka pro Světlušku či Jedeme pro Světlušku se budete moci seznámit na našich webových stránkách, sociálních sítích a v Mobilním Rozhlase.

https://www.praha15.cz/mestska-cast/mc-v-tisku/praha-15-optimalizuje-svuj-oficialni-web-pro-nevidome-a-slabozrake.html

https://informace.rozhlas.cz/nadacni-fond

https://svetluska.rozhlas.cz/

https://svetluska.rozhlas.cz/kavarna-potme-se-vydava-na-svou-pout-vse-co-vas-zajima-najdete-v-tomto-clanku-7936686

Autor článku: dana.benesova@praha15.cz Zajímavosti