Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Seriál Hostivařské ulice - 2. díl (Švehlova ulice)

Švehlova ulice se stavěla během roku 1953 a 1954. Původně byla v letech 1947–1962 část ulice pojmenována Záveská. Následně prodloužením a vznikem nové komunikace vzniklo pojmenování Komarovova ulice (1962–1991). Od roku 1992 ulice se jmenuje Švehlova, po nejvýznamnějším rodákovi Hostivaře.

Začíná na bývalém náměstím J. Marata a pokračuje přes křižovatku Na Groši do Zahradního Města.

Původně na „Maraťáku“ stávala Brejchovna - byla původně zájezdním hostincem a později byla určena k bydlení. V objektu bylo osm místností a část obyvatel bývala zaměstnána u p. Švehly. K demolici došlo kolem roku 1950, před výstavbou konečné tramvají.
V roce 1922 se Hostivař stala součástí Velké Prahy a od 18. října 1936 byla konečná tramvají na Zahradním Městě. Hostivař již od roku 1937 usilovala o tramvajové spojení s Velkou Prahou. Za tímto účelem vznikl AKČNÍ VÝBOR Občanstva Hostivaře Zahradního Města Na Padesátém Strašnic a přilehlých kolonií PRO SPOJENÍ ELEKTR. DRAHOU S VNITŘNÍM MĚSTEM. Záměr se podařil realizovat až o dvacet let později. Dne 3. ledna 1954 přijela do Hostivaře první tramvaj č. 24, která navazovala na tramvajovou linku č. 4, končící v Zahradním Městě. Dne 24. července 1955 byla linka č. 24 zrušena a nahrazena prodlouženou „čtyřkou“. Dne 7. září 1982 byla konečná tramvají na bývalém „Maraťáku“ zrušena.

Obrázky:


1930 Brejchovna


1930 Švehlova ulice od „Maraťáku“


1930 Švehlova ulice od Groše


1955 Pohled na budoucí park


1955 Pohled na učitelský dům


1959 Na Groši


1961 Zmizelá Praha 4. díl (2012) Pavel Fojtík. Fotografie je pořízena ještě před výstavbou sídliště Zahradní Město a Na Groši.

Autor článku: oit@praha15.cz Zajímavosti