Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Seriál o Hostivaři 12. díl (Hradiště)

Jedná se o nejvýznamnější archeologickou památku Prahy 15. Na Hradišti na ostrohu Šance nad Hostivařskou přehradou, jsou 2 informační tabule a altán s modelem hradiště, které vzniklo v mladší fázi starší doby železné (halštatská kultura) v 6. až 5. stol. př. n. l., později ještě osídlené v raném středověku 8. až pol. 10. století. Velikost je téměř 7 hektarů s rozsáhlou centrální plochou a západním a severním předhradím. Dodnes jsou patrné zbytky valů po obvodu hradiště.
V roce 2010 vznikla i turistická známka No. 1757 s kresbou hradiště, která je k prodeji na recepci ÚMČ Praha 15.

 

 

Autor článku: dana.benesova@praha15.cz Zajímavosti