Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Seriál o Hostivaři 19. díl (Švehlův statek)

V ulici K Horkám čp. 45 - pozemek dnešního objektu čp. 45 tvořil kdysi celek s čp. 44, 43 a 134. Na jejich místě jsou původně zmiňovány dva grunty, jejichž založení souvisí patrně se vznikem hostivařské tvrze v 2. polovině 14. století. V Pozemkové knize je v roce 1567 uvedena poddanská usedlost Havla Hořejšího a v zápisu z roku 1571 dvůr, který "slove Štěpánovský". Královský hejtman Martin Wylhaym z Vustenova pak roku 1600 oba dvory spojil a ve 40. letech 17. století byly obě usedlosti stavebně sjednoceny. Roku 1652 vlastní již "chalupu s mlejncem" rytíř Jiří Víta. Při číslování domů v roce 1770 jednotlivé celky v rámci usedlosti dostaly čp. 43, 44 a 45. Roku 1881 se stal majitelem svobodnického statku Antonín Švehla starší a v letech 1881 až 1933 zde žil a zemřel prvorepublikový ministerský předseda Antonín Švehla.

Indikační skica Stabilního katastru v roce 1841 uvádí čtyři objekty zhruba v současné situaci. Dnešní budovy pocházejí většinou z konce 18. století. Hospodářská budova má silné zdivo ještě ze 17. století. Postupné přestavby, zejména v roce 1932, zcela setřely jejich vnější historický vzhled. Později dostavěný dům čp. 134 a původní dům čp. 43, které patřily ke Švehlovu statku, byly v 70. letech 20. století zbořeny, při stavbě nové komunikace.

Foto z roku 1929.

 

Autor článku: dana.benesova@praha15.cz Zajímavosti